Copyright 2020 - www.pskm.be

Sportschutter worden in Vlaanderen
Hoe beginnen met de schietsport?


VSK is in Vlaanderen één van de 4 erkende federaties die een volmacht ontvingen om sportschutterslicenties uit te schrijven. VSK heeft naast de koepel met schutters diverse andere koepels met een heel uitgebreid gamma aan sporten. Voor de werking en doelstellingen van VSK verwijzen wij u graag door naar de VSK infobrochures of de VSK website: http://www.sportschieten.be/
De schutterssport kan in Vlaanderen beoefend worden door zowel recreatieve schutters als ervaren sportschutters. Vanaf de leeftijd van ongeveer 12 jaar kan je in de meeste clubs terecht als schutter. Een aantal clubs laten jongeren onder de 12 jaar toe om bepaalde disciplines te schieten. De minimum leeftijd kan afhankelijk zijn van de schuttersclub.
Om een vuurwapen te mogen hanteren is het noodzakelijk om 16 jaar te zijn. Voor de aankoop van een vuurwapen moet je minstens 18 jaar oud zijn.
Vooraleer je begint aan het traject om een sportwapen te verkrijgen, kan je best eerst een tijdlang met de wapens van de club waar je aansluit schieten. De meest voorkomende fout van een beginnend schutter is dat hij te snel zelf een wapen aankoopt en zich onvoldoende laat adviseren en begeleiden door ervaren schutters. VSK adviseert zijn clubs om te zorgen dat er permanent initiators of trainers aanwezig zijn die nieuwe schutters kunnen begeleiden.
Hoe laat je jezelf best informeren over de mogelijkheden:


Stap 1: Een schietclub zoeken in je buurt


Er zijn tientallen schietclubs in je buurt. Meestal is het niet eenvoudig deze zelf terug te vinden dus je kan altijd informatie terug vinden op onze website http://www.sportschieten.be/ over de clubs nabij jou.Maak gerust een afspraak in de diverse schietstanden. Je zal er waarschijnlijk met open armen ontvangen worden.
Aangezien elke club wel z’n eigen sfeer heeft, kan je best verschillende clubs in je buurt een bezoekje brengen om te kijken waar je je het best thuis voelt. Na het invullen van de nodige documenten en het betalen van het jaarlijks lidgeld, ben je officieel lid van de schietclub. Proficiat !!

 

Stap 2: Aanvraag van een voorlopige sportschutterslicentie


Voor je een vuurwapen kan aanschaffen, wil de wetgever dat je vertrouwd wordt met de schietsport. Dit gebeurt door middel van de voorlopige sportschutterslicentie. Je kan in de schietclub gebruik maken van de wapens van de club of van een collega schutter zodat je –onder de juiste begeleiding- leert hoe je met vuurwapens moet omgaan. In de meeste clubs kan je luchtdruk wapens gebruiken van de club. Een luchtdruk wapen is ideaal om kennis te maken met de schietsport. In een aantal clubs is het noodzakelijk om enkele malen met luchtdruk wapens te schieten alvorens je kan kennismaken met vuurwapens. Je kan een jaar lang gebruik maken van vuurwapens met je voorlopige schutterslicentie. Deze periode is ideaal om je een beeld te vormen van de verschillende wapens. Probeer zoveel mogelijk wapens te testen om te zien wat je het beste ligt. De meeste collega schutters zullen je met veel plezier hun wapen eens laten testen. Elk wapen heeft z’n eigen specifieke eigenschappen.
Volgens het sportschuttersdecreet zijn 5 verschillende categorieën van wapens in Vlaanderen:

 

 • categorie A: revolvers
 • categorie B: pistolen
 • categorie C: schoudervuurwapens met gladde loop
 • categorie D: schoudervuurwapens met getrokken loop
 • categorie E: zwartkruit wapens


Een voorlopige licentie is slechts geldig voor 1 van deze categorieën, maar je kan er wel verschillende tegelijk aanvragen. (wat dus wel aan te raden is)
Kostprijs van de voorlopige licentie: 5 euro per categorie.
De aanvraag van de voorlopige sportschutterslicentie gebeurt d.m.v. het aanvraagformulier “model VL1


Dit formulier moet vergezeld worden van volgende zaken:

 • Kopie van de identiteitskaart
 • Een medisch attest Aan vraagformulier "model VL3"
  o Dit attest kan je vragen aan je huisarts.  
  o Het attest moet minder dan 3 maanden oud zijn
 • Uittreksel uit het strafregister
  o Het zogenaamde “bewijs van goed gedrag en zeden” in de volksmond
  o Het attest moet minder dan 3 maanden oud zijn
  o Dit is te verkrijgen op het gemeentebestuur (of politiekantoor) van je woonplaats
  o Let er op dat je het originele document gebruikt. Een kopie wordt immers niet aanvaard
 • Als je minderjarig bent : een geschreven toestemming van de ouders of wettige vertegenwoordiger
 • Geef heel dit bundeltje af aan de verantwoordelijke in je schietclub. Deze zal het dossier bundelen en doorsturen naar de Federatie (VSK). VSK zal op haar beurt het dossier evalueren en een sportschuttersboekje en de voorlopige licentie(s) opsturen.

 


Stap 3: Vertrouwd worden met vuurwapens onder begeleiding in de club

 

Het sportschuttersboekje wordt gebruikt om de schietbeurten te registreren. Telkens je in de club komt oefenen met een wapen waarvoor je een voorlopige licentie hebt, krijg je een stempel in je boekje. (maximum 1 stempel per dag)
Wanneer je na 6 maanden oefenen minstens 12 stempels in je sportschuttersboekje hebt staan, mag je een aanvraag doen om een definitieve sportschutterslicentie te verkrijgen

 

Stap 4: Theoretische en praktische proef afleggen op de club

 

Voor de aanvraag van je definitieve sportschutterslicentie heb je een attest nodig van een praktische en theoretische proef.
Beide proeven worden door de Federatie georganiseerd. De juiste data en locaties zijn te verkrijgen op de club zelf.

 

 

Stap 5: Aanvraag van de definitieve sportschutterslicentie

 

Voor de aanvraag maak je gebruik van het aanvraagformulier “model VL2”. Hierbij worden volgende stukken gevoegd:

 • Kopie van de identiteitskaart
 • Recente pasfoto
 • Kopie van het sportschuttersboekje (minimaal 12 schietbeurten)
 • Medisch attest
  o Dit attest kan je vragen aan je huisarts. Je kan het blanco formulier ook downloaden op de website van VSK (model VL3)
  o Het attest moet minder dan 3 maanden oud zijn
 • Uittreksel uit strafregister
  oHet zogenaamde “bewijs van goed gedrag en zeden” in de volksmond
  oDit is te verkrijgen op het gemeentebestuur (of politiekantoor) van je woonplaats
  oLet er op dat je het originele document gebruikt. Een kopie wordt immers niet aanvaard
  oHet moet minder dan 3 maanden oud zijn
 • Als je minderjarig bent : een geschreven toestemming van de ouders of wettige vertegenwoordiger)
 • Attest van slagen voor de theoretische proef
 • Attest van slagen voor de praktische proef

Dit bundeltje wordt samen met 35 euro afgegeven aan de verantwoordelijke in de schietclub, die het op zijn beurt controleert en doorstuurt naar de federatie (VSK). VSK kijkt het dossier nogmaals na en bij goedkeuring wordt er binnen de 15 dagen na ontvangst een definitieve sportschutterslicentie opgestuurd naar de aanvrager.
Proficiat ! U bent nu in het bezit van een definitieve sportschutterslicentie.

 

Stap 6: Aanschaf van een vuurwapen

 

De vuurwapens ontworpen voor het sportschieten die U kan aanschaffen mits de sportschutterslicentie, zijn de volgende :

 1. Grendelwapens en lever-actions met een totale lengte van 60 cm of met een looplengte van meer dan 30cm
 2. Volgende enkelschotswapens:
  a.Deze met een gladde loop
  b.Deze groter dan 60cm of met een loop van meer dan 30cm
  c.Deze met randontsteking met een totale lengte van minstens 28cm
  d.Deze met twee naast of onder elkaar geplaatste lopen waarvan de totale lengte groter is dan 60cm
 3. Pistolen van kaliber .22
 4. Zwartkruitwapens waarvan het brevet dateert van voor 1890

Voor deze wapens moet u bij de gouverneur geen bijkomende vergunning aanvragen. Het is voldoende dat u beschikt over een sportschutterslicentie. De wapenhandelaar of de particuliere verkoper moet een ‘model 9’ invullen en u dit vervolgens overhandigen. De verkoper stuurt het witte blaadje van het model 9 naar de diensten van de gouverneur, waar het wapen vervolgens in het Centraal Wapenregister wordt geregistreerd.
Zolang u een geldige sportschutterslicentie hebt, blijft deze registratie geldig. Wanneer u geen geldige sportschutterslicentie meer hebt, kunt u nog gedurende 3 jaar zonder verdere formaliteiten uw wapen(s) behouden, evenwel zonder er nog munitie voor voorhanden te mogen hebben. Nadien worden de wapens vergunningsplichtig en dient u een aanvraag voor een wapenvergunning in te dienen.
Dagkaarten
Wil je eens een keertje van het sportschieten proeven zonder dat je eerst alle stappen moet doorlopen? Wel, sinds de invoering van de nieuwe wet van 8 juni 2006 bestaat de mogelijkheid om 1 keer per jaar met een vergunningsplichtig wapen te schieten ZONDER dat je een vergunning nodig hebt.
Natuurlijk hangen hier wel enkele voorwaarden aan vast:

 

1. De uitbater van de erkende schietstand vult een dagkaart in. Deze dagkaarten zijn doorlopend genummerd en te verkrijgen bij VSK. De dagkaart bevat volgende gegevens:

 1. Identiteit van de schutter
 2. Gegevens van de schietstand
 3. De dag waarop geschoten wordt.

De dagkaart wordt opgemaakt in drie exemplaren:

 1. Een exemplaar voor de occasionele schutter
 2. Een exemplaar voor de uitbater van de schietstand
 3. Een laatste exemplaar wordt binnen de 7 dagen opgestuurd naar de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de occasionele schutter

 

2. De organisator of de uitbater duidt een persoon aan die de occasionele schutter begeleidt:

 1. Deze begeleider legt op voorhand de geldende veiligheidsregels en de werking van het wapen uit.
 2. De begeleider stelt het wapen ter beschikking, ziet erop toe dat het veilig wordt gemanipuleerd en neemt het wapen onmiddellijk na het schieten terug in bezit.

  De dagkaart is het enige document dat je als occasionele schutter moet hebben. Er is niet vereist dat een uittreksel uit het strafregister wordt afgegeven.
  Voor wie nog meer informatie wil over de wetgeving rond vuurwapens kijkt ook best regelmatig eens naar de website van de Wapenunie: www.wapenunie.be

Login