onze missie

Laagdrempelige club waar iedereen welkom is van professionele schutter tot beginneling…
De nadruk wordt gelegd op veiligheid, goede manipulatie van het wapen en schiettechniek.
Een club dat als het ware een tweede familie is.

bestuurorgaan

Scantamburlo Luigi
Voorzitter & Penningmeester
Serneels Maurice
Bestuurder
Bekaert Marie Claire
Bestuurder
Rabiot Bjorn
Ondervoorzitter
Hellings Ludo
Bestuurder
webmaster
Site beheerder – webmaster
Van Der Gucht Magdalena
Secretaris
Stroobandt David
Bestuurder