1. Iedereen die ten volle 16 jaar oud en van onbesproken gedrag is en wenst aangesloten te worden, moet een schriftelijke aanvraag richten tot PSKM vzw met vermelding van naam, voornaam, beroep, nationaliteit, identiteitskaart- en rijksregisternummer, adres, geboortedatum, geboorteplaats en moet bij deze aanvraag twee pasfoto’s bijvoegen. De kandidaat- burgerleden moeten vanaf de leeftijd van 18 jaar tevens een “uittreksel uit het strafregister” bijvoegen.

2. Personen jonger dan 16 jaar die van onbesproken gedrag zijn en wensen aangesloten te worden, moeten een schriftelijke aanvraag richten tot PSKM vzw met vermelding van naam, voornaam, nationaliteit, adres, geboortedatum, geboorteplaats en moeten bij deze aanvraag twee pasfoto’s voegen. Zij krijgen uitsluitend toegang tot de luchtschietstand. Zij mogen alleen onder toezicht een luchtpistool of luchtgeweer gebruiken. Zij mogen de schietruimte niet betreden indien er met vuurwapens (.22 LR kamermunitie, ook zimmermunitie genoemd) geschoten wordt.

3. Minderjarigen moeten een ondertekende schriftelijke toelating van de ouders of voogd bijvoegen.

4. Het Bestuur kan de kandidaat aanvaarden of weigeren. Het Bestuur brengt de kandidaat schriftelijk op de hoogte van zijn beslissing. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk en zij moet niet gemotiveerd worden.

5. Personen die deel uitmaken van gerechtelijke diensten en wensen aangesloten te worden, moeten een schriftelijke aanvraag richten tot PSKM vzw met vermelding van naam, voornaam, beroep, nationaliteit, identiteitskaart- en rijksregisternummer, adres, geboortedatum en geboorteplaats. Tevens dienen zij twee pasfoto’s bij te voegen. Zij hoeven geen “uittreksel uit het strafregister” bij te voegen.

6. Personen die wensen aan te sluiten als “steunend lid” moeten een schriftelijke aanvraag richten tot PSKM vzw met vermelding van naam, voornaam, nationaliteit, adres, geboortedatum en geboorteplaats. Zij mogen alleen deelnemen aan “open wedstrijden” en hebben daarbuiten geen toegang tot de schietruimten.

7. Aansluiting korpsen e.a.: de aansluitingsvoorwaarden worden per korps e.a. afzonderlijk bepaald.

8. Door zijn aansluiting bij PSKM vzw als lid of door gebruik te maken van de schietinstallaties verbindt het lid of de gebruiker zich ertoe kennis te nemen van alle reglementen die de inwendige orde binnen de schietstand en schietruimte regelen en zich dienovereenkomstig te gedragen. De instructies van de toezichters of aangestelde moeten strikt worden opgevolgd.

  • twee recente pasfoto’s bijvoegen

  • Uittreksel strafregister (Model 596.1-5A – wapens)”, niet ouder dan 3 maand, ofwel een recto verso kopie van uw geldige sportschutterslicentie.

  • aanvraagformulier handtekenen

  • Afspraak maken met de club voor een intakegesprek.