Beste leden,
Kortelings gaan wij de toegangsbadges in gebruik nemen.

Dit komt de algemene veiligheid van iedereen ten goede en wordt tegelijkertijd de toegang tot de wapenkamer en schietstand voor onbevoegden onmogelijk gemaakt.

De waarborg voor deze badge bedraagt normaal 20€.

Bij uitzondering gaat de club naar alle P.S.K.M. leden een eenmalige tegemoetkoming doen van 15€.

Er zal dus bij overhandiging van de badge een tussenkomst van 5€ gevraagd worden.

Bij verlies of ter vervanging bij beschadiging van uw badge zal er in de toekomst wel een waarborg van 20€ gevraagd worden.

Vanaf donderdag 12 augustus zullen de badges klaar liggen en kunnen deze afgehaald worden aan ons onthaal.

Met sportieve groeten,
Het Bestuur