Beste Clubleden,

Zoals jullie allemaal weten zijn we weer eens getroffen door de verstrengde maatregelen die onze regering neemt in een poging het COVID-virus onder controle te krijgen.
De horeca in het algemeen zal voor een maand moeten sluiten.
Onder die nieuwe maatregelen kunnen wij de schietstanden wel nog open houden voor onze leden maar zijn wij genoodzaakt de cafetaria (bar) te sluiten.
Wij zullen het gedeelte van de cafetaria aan de luchtschietstand ter beschikking stellen voor het afhandelen van bvb de formaliteiten inzake de registratie van de schietbeurten.
Alle andere openbare delen van de cafetaria zullen wij sluiten.
De toiletten blijven uiteraard ter beschikking van iedereen.
In het gedeelte dat open blijft (deel cafetaria aan luchtschietstand) mogen maximaal 20 personen tegelijk aanwezig zijn en maximaal 4 personen per tafel.
Er zal ook wel steeds iemand aanwezig zijn om de doelkaarten te verkopen.
De schietstanden zelf zijn wel open maar het is niet de bedoeling dat men na het schieten blijft napraten.
Het is ook, gezien de nieuwe maatregelen, ten strengste verboden dranken te nuttigen in het gehele complex. Dit geldt ook voor zelf meegebrachte drankjes.
Indien zou blijken dat er toch mensen zijn die drankjes nuttigen zullen wij niet anders kunnen dan het complex te sluiten.
Wij vragen u:
– Om op het gehele complex van Heiveld steeds uw mondmasker te dragen bij verplaatsingen zowel binnen als buiten;
– Steeds uw handen te ontsmetten bij het binnenkomen;
– Breng zoveel mogelijk uw eigen schrijfgrief mee om u in te schrijven.
Het respecteren van de zes gouden regels blijft centraal staan in het beheer van de epidemie.
1) De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
2) Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;
3) Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren;
4) De veiligheidsafstand van 1,5 meter blijft gelden, wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
5) Het is noodzakelijk dat iedereen zijn nauwe contacten zo veel mogelijk beperkt. In deze fase van de epidemie is het aanbevolen dat elke persoon zich beperkt tot nauw contact met niet meer dan 3 verschillende personen (buiten het huishouden) per maand;
6) Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 4 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend).
Wij hopen dat deze maatregelen gerespecteerd worden zodanig dat de schietstand niet gesloten hoeft te worden.