Beste sportschutters met een sportschutterslicentie, 

De regels opgelegd door de regeringen naar aanleiding van het corona-Virus zijn duidelijk. Geen sportactiviteiten meer al zeker tot en met 5 april. Van zodra wij vernamen dat er sprake was van sluitingen van de schietclubs, hebben wij reeds het probleem van het niet behalen van schietbeurten aangehaald bij Sport Vlaanderen en zij zijn met ons als vertegenwoordigers van de unisportfederatie in gesprek gegaan. Wij hebben verschillende pistes besproken. Wij betreuren het dan ook dat er reeds organisaties zijn die al beginnen communiceren terwijl wij van Sport Vlaanderen schriftelijke bevestiging hebben gekregen op datum van 15/03/2020 dat Dhr Demeyere niet rechtstreeks bij de gesprekken betrokken is.

Wij zijn dan ook blij dat zowel Sport Vlaanderen als het kabinet van de minister van sport ons voorstel gevolgd hebben. 

 

Door de coronamaatregelen zijn alle sportactiviteiten geannuleerd. Ook de schietstanden zijn gesloten. Voor sommige sportschutters kan de tijdelijke sluiting van de schietstanden voor problemen zorgen, bijvoorbeeld als hun sportschutterslicentie vervalt en ze nog enkele schietbeurten te weinig behaalden vóór de sluiting van de schietstanden.

Daarom besliste de Vlaamse Regering tot enkele tijdelijke maatregelen. Zo wordt aan de burger en de overheid rechtszekerheid verleend:

 

  1. Voorlopige sportschutterslicenties die vervallen in de periode waarin de annulering van sportactiviteiten geldt
  • worden uitzonderlijk verlengd met het aantal kalenderdagen dat de algemene annulering van sportactiviteiten van toepassing is.
  • tijdens de verlenging kan je in dat geval dus eventuele schietbeurten inhalen

Ø deelnemen aan de praktische proef voor het behalen van een definitieve sportschutterslicentie.

  • De algemene coronamaatregel over de annulering van sportactiviteiten ging in op 14 maart en loopt -voorlopig- t.e.m.5 april = (voorlopig) 23 kalenderdagen (dit kan nog verlengd worden). Enkele voorbeelden

Ø Voorbeeld 1: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 16/3/2020 heeft als nieuwe (voorlopige) vervaldatum 8/4/2020

Ø Voorbeeld 2: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 30/3/2020 heeft als nieuwe (voorlopige) vervaldatum 22/4/2020.

 

  1. Sportschutterslicenties die vervallen in de periode tot uiterlijk 1 maand na de periode waarin de annulering van sportactiviteiten geldt
  • kunnen toch – uitzonderlijk – geldig verklaard of hernieuwd worden, ook al heeft de sportschutter onvoldoende schietbeurten behaald. Dat kan uiteraard alleen als aan alle andere voorwaarden voldaan is.

Deze sportschutters moeten – zoals andere jaren – hun aanvraag tot geldigverklaring of hernieuwing van de sportschutterslicentie tijdig indienen.

  • De algemene coronamaatregel over de annulering van sportactiviteiten ging in op 14 maart en loopt-voorlopig- t.e.m. 5 april.De afwijkende maatregel voor sportschutterslicenties is dus van toepassing op sportschutterslicenties met een vervaldatum die ligt in de periode 14 maart t.e.m. (voorlopig) 5 mei.