Op 7 mei werd er op de “Corona FAQ website” informatie gepubliceerd waaruit mogelijk af te leiden kon zijn dat schietstanden open mochten voor de houders van een licentie.

Vermits deze uitzondering niet gepubliceerd is in het Staatsblad, bestaat er grote verwarring hierover.

Maandag 10 mei is er overleg tussen de federaties en sport Vlaanderen.

Zodra we effectief groenlicht krijgen zullen we dit kenbaar maken.

Belangrijke voetnoot: enkel de tekst van het staatsblad is juridisch bindend.